KÖTETRENDELÉS A szakmai kollégiumok, tudományos társaságok által kiadott irányelveket

Az Útmutatóról

 

"Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a módszertani útmutatókban közzétett szabályok, a szakmai irányelvek vagy módszertani útmutatók hiányában a széles körben elfogadott szakirodalomban közzétett szakmai követelmények."

 (Egészségügyi törvény 119. § 3. bekezdése b pontja)

 

Az ÚTMUTATÓ című orvosi kézikönyv a hazai szakmai kollégiumok és egyéb tudományos testületek által kidolgozott irányelvek hivatalos forrása. 

A kiadvány az orvostudomány legfontosabb szakágainak rendszerező elve alapján a betegségek profilaxisára, diagnosztikájára és terápiájára vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza 

A Medition Kiadó 2000-ben indította útjára az ÚTMUTATÓ - klinikai irányelvek összefoglalója - című orvosi kézikönyvsorozatot. A kiadvány szakmai bázisát kezdetben az angol egészségügyi ellátórendszer egyik legsikeresebb referenciaanyaga, a Guidelines képezte. Az eredetileg brit, illetve nemzetközi protokollokat mára 99%-ban felváltották a hazai szakmai testületek irányelvei.

A könyv évi három reguláris számán túlmenően egy-egy szakorvosi tudományágra összpontosító ÚTMUTATÓ különszámok komoly érdeklődésnek örvendenek az adott terápiás terület szakorvosain kívül a háziorvosok körében is. Speciális kiadványaink az egyes hazai szakmai kollégiumok, tudományos társaságok és egyéb szaktestületek által kidolgozott és jóváhagyott konszenzusajánlások publikációs fórumai. 2003-ban a harmadik kiadást megérő Gyermekgyógyászati ÚTMUTATÓ kivívta többek között az illetékes államtitkár elismerését is.

A szakmai kollégiumok, tudományos társaságok által kiadott irányelveket, konszenzusdokumentumokat tartalmazó ÚTMUTATÓ kézikönyv magas példányszáma és a folyamatosan bővülő különszámsorozat sikere annak volt köszönhető, hogy egyre több orvos ismeri fel a protokollok rendkívüli jelentőségét. A döntéshozók kedvező hozzáállását igazolja, hogy az ÚTMUTATÓ kézikönyv megkapta az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes főosztályának támogatását is.

Kiadónk törekvése, hogy az ÚTMUTATÓ - a magyar egészségügyi szaksajtó termékei között egyedülállóan, a teljesség igényével - az alap- és szakellátásban praktizáló orvosok nélkülözhetetlen segédeszközévé váljon. Célkitűzésünk, hogy a szakmai kollégiumok és tudományos testületek által kidolgozott ajánlásokat széles körben tegyük hozzáférhetővé az orvosok számára. Egyúttal segítséget szeretnénk nyújtani az orvostanhallgatók felkészüléséhez is, hiszen a kötet rendszerező jellege, átlátható táblázatai és ábrái elősegítik a tételszerű tanulást. A folyamatos frissítésnek, aktualizálásnak köszönhetően az ÚTMUTATÓ a tankönyveknél naprakészebb tájékozódást tesz lehetővé a legújabb terápiás ajánlások és a forgalomba kerülő új gyógyszerhatóanyagok közzétételével.

Mindemellett azon fáradozunk, hogy - kiaknázva a szakmai kollégiumokkal kialakított termékeny, hatékony munkakapcsolatunkat - irányelvek létrejöttét segítsük elő olyan terápiás területeken is, amelyeken mindeddig nem álltak rendelkezésre hazai ajánlások. Mindezzel kiadónk azt a legfontosabb célt kívánja szolgálni, hogy a klinikumban működő orvos a betegségek kórismézésével, kezelésével és nem utolsósorban megelőzésével kapcsolatosan a lehető legnaprakészebb információhoz juthasson hozzá, s ezáltal javulhasson a betegellátás minősége.

Az ÚTMUTATÓ - klinikai irányelvek összefoglalója a korábbi években évente háromszor, a kötet szakmai összeállításától függően, akár 12 000 példányban jelent meg. 2013-ban sajnálatos módon nem váltak elérhetővé új irányelvek, így a Kiadó tevékenységét a korábbi formában végezni nem tudta. Az Útmutató alapítói azonban jelenleg is arra készülnek, hogy amint megjelennek új irányelvek, tovább folytatják a munkát, hiszen mindaz, amit eddig elértek, mindaz a szakmai tudás amit a praktizáló orvosokhoz eljuttattak, továbbra is nélkülözhetetlen pillére az orvosi munkának. Jelzi ezt az a rengeteg orvosi megkeresés, amit az Útmutató szerkesztőségét befogadó Smart Promotion Kft. jelenleg is kap, melyben a kollégák az újabb megjelenésekről érdeklődnek. Nagyon reméljük, hogy hamarosan pozitív választ adhatunk nekik.  Addig is elérhetőek még a korábbi köteteink.

 

 

Kapcsolat

IMP Hungary Kft


2093 Budajenő, Szőlő köz 7.
Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Pf.: 15
E-mail: office@imp-hungary.hu